Tăng cường kiểm tra, giám sát các cơ sở công nghiệp xả thải lớn ra sông Hậu

.
Nguồn: www.nhandan.org.vn