76 doanh nghiệp BĐS ở TP.HCM nợ thuế gần 800 tỷ đồng, trong đó có Công ty Hà Đô 45

.

Cụ thể, trong số các doanh nghiệp nợ thuế có 2 doanh nghiệp nợ thuế với số tiền trên 100 tỷ đồng là Công ty cổ phần Vận tải biển và BĐS Việt Hải nợ 181 tỷ đồng, Công ty cổ phần Đầu tư và xây dựng số 8 nợ 114 tỷ đồng.

Công ty cổ phần đầu tư Xây dựng Phú Mỹ nợ 88 tỷ đồng, Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và khai thác công trình giao thông 584 nợ 73,3 tỷ đồng, Công ty cổ phần Đầu tư và xây dựng Lâm Viên nợ 67 tỷ đồng.

76 doanh nghiệp BĐS ở TP.HCM nợ thuế gần 800 tỷ đồng, trong đó có Công ty Hà Đô 45 - Ảnh 1Trong số các doanh nghiệp nợ thuế có cả Tập đoàn tên tuổi như Hà Đô 45

Công ty Xây lắp công nghiệp nợ 48 tỷ đồng, Công ty cổ phần Đầu tư và xây dựng Cotec nợ 29,9 tỷ đồng, Công ty TNHH Xây dựng thương mại dịch vụ Nhân Văn nợ 18 tỷ đồng, Công ty cổ phần BĐS Sài Gòn Phương Nam nợ 15 tỷ đồng,

Công ty cổ phần Hà Đô 45 nợ 9 tỷ đồng; Công ty Xây dựng Mai Thy nợ 8,2 tỷ đồng; Công ty TNHH MTV Dịch vụ công ích Phú Nhuận nợ 7,8 tỷ đồng; Công ty TNHH Xây dựng Bắc Trung Nam nợ 6,8 tỷ đồng…

Trong số 76 doanh nghiệp bị công khai danh sách nợ thuế có 40 doanh nghiệp nợ thuế trên 1 tỷ đồng. Với những doanh nghiệp nợ thuế, Cục Thuế TP.HCM sẽ cưỡng chế theo Luật Quản lý thuế.

XUÂN TRƯỜNG

Nguồn: baodansinh.vn