<div>Đâm vào tàu chở dầu, khu trục hạm của Na Uy chìm nửa thân</div>

.
Nguồn: www.baogiaothong.vn