<div>Hiệp ước Di cư toàn cầu của LHQ tiếp tục gặp cản trở</div>

.
Nguồn: www.baogiaothong.vn