"Gỗ máu", "kim cương máu"

"Gỗ máu", "kim cương máu"

(Khoa học) - Giai đoạn 2003 - 2010 đã có 450 thổ dân bị sát hại trong rừng Amazon bởi lâm tặc, dẫn đến nhiều bộ tộc có nguy cơ tuyệt chủng.